ספר טלפונים מקומי

  • התוצאות מסוננות על פי התו: ש
No Photo Available

שגיא אלי

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7790
No Photo Available

שגיא דורי

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-0839
No Photo Available

שגיא טל

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7785
No Photo Available

שגיא ניצן

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-984-5631
No Photo Available

שגיא רותם

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-694-4030
No Photo Available

שונק ליטל

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 052-429-7640
No Photo Available

שחם יותם

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-6008
No Photo Available

שחם ינון

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-6022
No Photo Available

שחם יעקב

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7645
No Photo Available

שחם מאיה

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7620
No Photo Available

שחם רוזה

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7870
No Photo Available

שטייף אלעד

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7792
No Photo Available

שטייף זיו

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-669-5510
No Photo Available

שטרן ברוך

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7941
No Photo Available

שטרן חני

לחצו למידע נוסף
סלולרי: 054-563-7740

יצחק יצחקי

מנהל אגודה קהילתית

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

אורטל טל

מזכירת הקיבוץ

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

צילה צליל

אחראית חינוך

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

בן בן

אחראי השכרות

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן